ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจอง

เงื่อนไขการจองและการเข้าพักบ้านระเบียงฟ้า
>>>>>>>>>>>>1. สามารถจองด้วยตนเองโดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ แอพพลิเคชั่น line (ติดต่อทางแอพพลิเคชั่น line จะสะดวกที่สุด)
…………………………..
หรือโทรติดต่อทางโทรศัพท์หรือเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองบ้านระเบียงฟ้าไม่มีตัวแทนการจองที่พักรายใดทั้งสิ้น
>>>>>>>>>>>>2. ผู้ที่ทำการจองและชำระเงินจองก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการจองโดยทางโทรศัพท์ หรือแอพพลิเคชั่น line
>>>>>>>>>>
                 

                                                                                                                                                                                 LINE  ID  : phuchifah57   

หรือ โทร. 081-8855721 

>>>>>>>>>การชำระเงินค่าที่พักและบริการ
>>>>>>>>>>1. เมื่อจองที่พักและบริการแล้ว ต้องชำระเงินเต็มตามจำนวน หรือครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ทำการจองไว้
………………………..เพื่อเป็นค่ามัดจำ ภายใน 7 วันหากพ้นกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการจอง
>>>>>>>>>>2. สถานที่รับชำระเงินสามารถชำระเงิน (กรุณาโทรสอบถามก่อนโอนเงินทุกครั้ง)
>>>>>>>>>>>>
ชำระเงินชื่อบัญชี คุณกันต์ฤทัย  อินทะวงค์
>>>>>>>>>>>>เลชที่บัญชี 660-1-27919-6
>>>>>>>>>>>>บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี  บัญชีเดียวเท่านั้น

>>>>>>>>>>>>หลังจากโอนแล้วกรุณาแจ้งอีกครั้ง เพื่อยืนยันการจอง

>>>>>>>>>การเข้าพัก การของเลื่อนวันเข้าพัก/ขอเปลี่ยนที่พัก
>>>>>>>>>>>>1. ให้นำเอกสารการจองและหลักฐานการชำระเงินแสดงที่บ้านระเบียงฟ้าในวันเข้าพัก ภายในเวลา 16.30 น.
>>>>>>>>>>>>>>หากเข้าพักไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขอให้โทรติดต่อบ้านระเบียงฟ้า เพื่อยืนยันการเข้าพัก และความสะดวก
>>>>>>>>>>>>>. ในการรับกุญแจและเข้าที่พัก
>>>>>>>>>>>>2. กรณีที่ผู้จองบอกยกเลิกในการจองที่พักและบริการ  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บ้านระเบียงฟ้าจะไม่คืนเงินค่ามัดจำ
>>>>>>>>>>>>>. ที่พักที่ชำระไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ ก่อนเข้าพัก 15 วัน 

>>>>>>เงื่อนไขอื่นๆ
>>>>>>>>>>>>1. ในกรณีที่ความจำเป็น ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองโดยจะแจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้า การบอกเลิกการจองบ้านระเบียงฟ้าไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ
                                 ที่เกิดแก่ผู้จอง .และจะคืนเงินที่ชำระไว้ก่อน ล่วงหน้าให้กับผู้จอง
>>>>>>>>>>>>2 . ห้ามนำ สารเคมี และวัตถุต้องห้ามทุกชนิด   เข้าไปบ้านระเบียงฟ้า และห้ามส่งเสียงดังก่อความรำคาญรบกวนผู้อื่น รวมทั้งงดส่งเสียงดังบริเวณห้องอาหาร ก่อนเวลา 22.00 น.

>>>>>>>>>>>>3 . ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู เข้าไปบ้านระเบียงฟ้า